MEDARBEJDER LOG-IN

Kulturzonerådet

Kulturzonerådet skal udnytte den synergi der er mellem musikskole og kulturhus, etablere relationer til omverdenen samt være med til at føre visionerne for Kulturzonen ud i livet.

Rådet sammensættes således:

  • 2 repræsentanter fra Kulturzonens ledelse (leder og souschef)
  • 2 medarbejderrepræsentanter - en fra kulturhuset og en fra musikskolen
  • 1 repræsentant fra Kulturzonens Ungeråd ”KUR”
  • 3 repræsentanter for borgere/brugere af huset (enkeltpersoner)
  • 2 repræsentanter fra kommunale samarbejdspartnere - skoler / institutioner / ungdomsskole / kulturinstitutioner udpeget af Kulturzonens ledelse
  • 3 repræsentanter fra det politiske niveau, Kommunalbestyrelsen har udpeget: formand for Kultur- og Fritidsudvalget Klaus Bach (A) der bliver formand, samt Sarah Crone (V) og Paw Karslund (O).

Borgerrepræsentanterne vælges for en toårig periode. Der udpeges ikke suppleanter til Kulturzonerådet.

Rådet mødes ca. 3 gange årligt.
image description
.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 30 76 03 35, kulturzonen@taarnby.dk - Tårnby Musikskole - tlf. 20 29 38 13, musikskolen@taarnby.dk
Tilgængelighedserklæring