MEDARBEJDER LOG-IN

Videregående

Vigtige oplysninger, hvis du overvejer at fordybe dig særligt i dit instrument, og evt. søge ind på MGK og/eller et af musikkonservatorierne:
 
Hvis du har spillet på dit instrument eller gået til solosang i en årrække, og du overvejer for alvor at satse på en uddannelse og en professionel karriere inden for musiklivet, er der en række ting, du og dine forældre bør undersøge og gøre.
 
Allerførst er det vigtigt at bede din musikskolelærer om en samtale, hvor læreren kan fortælle om dine muligheder og samtidig rådgive dig i forhold til, om du er ved at være parat til at gå videre med planerne.
 
På Tårnby Musikskole kan de fleste af lærerne tilbyde soloundervisning på et niveau, der forbereder talentfulde og flittige elever til at gå til optagelsesprøve til MGK (Musikalsk GrundKursus). Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der også kræves færdigheder inden for klaverspil, hørelære og musikteori til denne optagelsesprøve. Tag endelig disse aspekter med i samtalen med musikskolelæreren, så det kan vurderes, om du har de færdigheder, der skal til, eller om musikskolen kan tilbyde ekstra undervisning på disse områder. Mulighederne for ekstra undervisning inden for klaver, hørelære og musikteori varierer fra år til år, og der kan derfor ikke siges noget generelt om tilbudene. Kontakt derfor lærer eller kontor, hvis interessen er der.

MGK er et konservatorie-forberedende undervisningsforløb, der som regel strækker sig over 3 år - i enkelte tilfælde 4 år. Forløbet kan tages ved siden af gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse, og der findes også mulighed for at kombinere MGK med gymnasial uddannelse. Der er optagelsesprøve til MGK, hvor man udover sit hovedinstrument også prøves i bifag som klaver, hørelære og musikteori. Flere oplysninger om optagelsesprøve, undervisningssteder, undervisningens indhold og opbygning m.v. kan ses på:
www.musikalskgrundkursus.dk.

Hvis der ønskes ekstra hjælp til at forberede optagelsesprøven til MGK, er der mulighed for at søge optagelse på Frederiksberg Musikhøjskoles ”Særligt Intensivt Forløb”. Her trænes eleverne også i bifagene, og eleverne går på hold med andre elever, der også ønsker at gå musikervejen. Flere oplysninger om ”Særligt Intensivt Forløb” på: www.musikhoejskolen.dk/index.php?intensivt-forlob.
  
Der er også mulighed for at tage en studentereksamen med særlig fokus på musikken, men uden decideret at gå på MGK. Her kan man bl.a. vælge Tårnby Gymnasium (www.tgy.dk), Skt. Annæ Gymnasium (www.sankt-annae.dk) eller den særlige rytmiske linie på Ingrid Jespersens Gymnasium (www.ijg.dk).
 
Optagelseskravene og tilmeldingsproceduren på konservatorierne kan bl.a. ses på Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums hjemmeside (www.dkdm.dk) og Rytmisk Musikkonservatoriums hjemmeside (www.rmc.dk). Der findes endvidere konservatorier i Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg.
 
Tårnby Musikskoles kontor er altid parate til at hjælpe med råd og vejledning, ligesom de enkelte lærere også kan kontaktes.

image description

Kommende arrangementer

.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 3076 0335, info@kulturzonen.net - Tårnby Musikskole - tlf. 2029 3813, musikskolen@taarnby.dk
CMS by SiteLoom