MEDARBEJDER LOG-IN

Tårnby Musikskoles talentlinjer

for særligt motiverede elever

Sæson 2022/23
Musikskolens Talentlinjer er en ”fordybelsespakke” til dig, der gerne vil have endnu mere musik i din hverdag sammen med andre, der har det lige som dig.
Ud over din normale undervisning og deltagelse i orkestre, kor eller bands får du undervisning i fag som hørelære, musikteori og målrettet sammenspilsundervisning med andre elever på samme niveau som dig. Det er din egen lærer, der indstiller dig til optagelsesprøven på talentlinjen, og det er musikskolens faste lærerstab, der varetager undervisningen.

Hvis du søger ind på en talentlinje, skal du være indstillet på at bruge en del tid på øvning, undervisning og koncerter. Dermed kan det betyde, at du bliver nødt at skære ned på nogle af dine andre fritidsaktiviteter.
Fra musikskolens side vil vi gøre, hvad vi kan, for at samle din undervisning så meget som muligt. Dog skal du regne med at komme på musikskolen min. 2 dage om ugen.

I slutningen af hver sæson holder vi en årsprøve, hvor du spiller et stykke/laver en indspilning, og vi har en kort samtale med dig, din lærer og musikskolens talentkoordinator, om hvordan det går.

Talentlinjerne har et rytmisk og et klassisk spor og er derudover delt i to niveauer:

TALENT PÅ VEJ er for de yngre elever.
Som udgangspunkt har du spillet 2-3 år og går højst i 7. klasse.
Talent På Vej-programmet er på 2 år og har som mål, at du efter de 2 år kan bestå optagelsesprøven til Talentlinjen.

Undervisningen på Talent På Vej omfatter

 • Hovedinstrument, 40 min. soloundervisning pr. uge
 • Sammenspil og fællesfag (hørelære, musikteori, musikproduktion/musikformidling, SSB*), som planlægges enten som fast ugentlig undervisning eller som projektforløb alt efter årgangens sammensætning og antallet af elever
 • Akkompagnement til koncerter
TALENTLINJEN er for de lidt større elever.

Som udgangspunkt har du spillet i 3-5 år er min. 13 år.
Talentlinjen er på 3 år og sigter mod et niveau, der svarer til optagelsesprøven på MGK. [link til https://www.musikalskgrundkursus.dk/]

Undervisningen på Talentlinjen omfatter:

 • Hovedinstrument, 50 min. soloundervisning pr. uge
 • Sammenspil og fællesfag (hørelære, musikteori, musikproduktion/musikformidling, SSB*), som planlægges enten som fast ugentlig undervisning eller som projektforløb alt efter årgangens sammensætning og antallet af elever
 • Akkompagnement til koncerter

Eleverne på begge talentforløb deltager i musikskolens almindelige sammenspils- og koncertaktiviteter, og vil derudover have deres egen separate koncertkalender.
I løbet af sæsonen vil der være 1-2 arrangementer, hvor vi møder professionelle musikere og unge musikere på vej, fx på ekskursion eller koncertcafé på musikskolen.

*SSB = Sang, spil og bevægelse

OPTAGELSESPRØVER
OBS! Da vi kun har et begrænset antal pladser på talentlinjerne, er du ikke garanteret en plads, selv om du består optagelsesprøven.

Til optagelsesprøven skal du spille:

  Talent På Vej, klassisk:
 • Et stykke à ca. 3 minutters varighed
 • En skala efter eget valg i en eller to oktaver
 • En kort samtale med eleven (uden forældre)
  Talentlinje, klassisk:
 • Et eller to stykker à i alt 4-5 minutters varighed
 • En skala efter eget valg i to oktaver
 • En simpel prima vista
 • En kort samtale med eleven (uden forældre)
  Talent På Vej, rytmisk:
 • Et stykke/nummer à ca. 3 minutters varighed
 • En simpelklap-efter-øvelse
 • En kort samtale med eleven (uden forældre)
  Talentlinje, rytmisk:
 • Et eller to stykker/numre à ca. 5 minutters varighed
 • En simpel klap-efter-øvelse
 • En kort samtale med eleven (uden forældre)

 

OPTAGELSESPRØVER TIL SÆSON 2022/23
Talent På Vej og Talentlinje, klassisk: Onsdag d. 4. maj 2022 fra kl. 18 på Kulturzonen
Talent På Vej og Talentlinje, rytmisk: Fredag d. 29. april 2022 fra kl. 13 på Kulturzonen

Ansøgningsfrist til alle linjer mandag d. 19. april 2022.
Det er din lærer, der melder dig til prøven, så sørg for at få talt med han/hende i god tid inden da, hvis du har lyst til at gå til prøve.

Der er informationsmøde på Kulturzonen onsdag d. 23. marts 2022 kl. 18.30. 

SPØRGSMÅL
Hvis du har spørgsmål til talentlinjerne, og om de er noget for dig, kan du tale med din lærer eller kontakte en af musikskolens to talentkoordinatorer:

Rytmisk koordinator, trommelærer Jacob Smedegaard
E-mail: jsa.kulturz.bk@taarnby.dk
Tlf. 6160 6475

Klassisk koordinator, souschef Rikke Hjortkjær
E-mail: rhj.kulturz.bk@taarnby.dk
Tlf. 3035 0178

image description
.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 30 76 03 35, kulturzonen@taarnby.dk - Tårnby Musikskole - tlf. 20 29 38 13, musikskolen@taarnby.dk
Tilgængelighedserklæring