MEDARBEJDER LOG-IN

Regler og vilkår

Sæson 2019/20

 

Målgruppe

Tårnby Musikskole er et tilbud til alle børn og unge i alderen 0-25 år bosiddende i Tårnby Kommune.

 

Sæson

Tårnby Musikskoles sæson begynder mandag d. 19. august 2019 og slutter fredag d. 19. juni 2020.

Derudover følges folkeskolernes ferie- og fridagsplan i forbindelse med efterårs-, jule-, vinter-, påskeferie samt kr. himmelfart.

 

Tilmelding
Tilmelding sker via Tårnby Musikskoles hjemmeside.

Man kan tilmelde sig undervisning på Tårnby Musikskole hele året. Det gælder såvel soloundervisning som sammenspil.

 

Gentilmelding til undervisning i den kommende sæson

Elever, der allerede modtager undervisning på Tårnby Musikskole, vil ved sæsonens afslutning blive tilbudt at fortsætte undervisningen i den efterfølgende sæson og har fortrinsret, hvis de gentilmelder sig inden den 1. juni 2019.

Elever, der vælger at skifte fag eller tilføje et fag, kommer på venteliste. For at sikre, at ventelisten er opdateret, skal eleverne gentilmelde sig en gang om året.

Gentilmeldingen foregår via et særligt link, som sendes til alle aktive elever og elever på venteliste.

 

Venteliste

Alle, der tilmelder sig Tårnby Musikskole, vil automatisk komme på venteliste.

Hvis der er ledige pladser, vil elever fra ventelisten blive tilbudt undervisning efter anciennitet. Ancienniteten på ventelisten bibeholdes ved sæsonskift.

 

Optagelse

Tårnby Musikskole optager elever hele året.

I forbindelse med sæsonstart 2019/20 modtager alle i slutningen af juni en mail med besked om de er optaget eller ej.

 

Prøvetid

Nye elever eller elever, der skifter lærer/fag, har en prøvetid og forpligter sig til at betale for undervisningen i den måned, de starter, og de 2 efterfølgende måneder.

 

Ved udmeldelse efter prøvetidens ophør, gælder reglerne i afsnittet under udmeldelse.

 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske skriftligt til musikskolen@taarnby.dk senest den 12. hver måned.

 

Hvis en elev fra ventelisten overtager pladsen gælder følgende: 

Hvis Tårnby Musikskole modtager udmeldelsen senest den 12. i måneden, betales kun for den indeværende måned. Modtager Tårnby Musikskole udmeldelsen efter den 12. i måneden, betales der for indeværende og efterfølgende måned.

 

Undervisning

Undervisningen foregår på Kulturzonen samt på nogle af Tårnby Kommunes folkeskoler.

Skemalægningen tager så vidt muligt hensyn til elevernes skoletid og ønsker angående bestemte ugedage.

 

Undervisning i sammenspil

Undervisning i sammenspil, band og orkester er gratis, hvis eleven i forvejen går til solo- eller holdundervisning på Tårnby Musikskole. Tilmelding sker via elevens lærer.

Det er også muligt at tilmelde sig sammenspil uden at gå til solo- eller holdundervisning. Tilmelding skal ske elektronisk via Tårnby Musikskoles hjemmeside.

 

Elevbetaling

Undervisningsudgiften opkræves månedsvis forud. Eventuel betalingsrestance kan medføre udelukkelse fra undervisningen.

Udover betaling for selve undervisningen kan der være udgifter til noder samt brug og vedligeholdelse af instrumentet.

 

Afbud/aflysning

Eleven giver læreren besked ved fravær, sygdom mv. Eleven har i tilfælde af eget fravær ikke krav på at få lektionen erstattet.

Ved lærerens planlagte fravær forsøges undervisningen gennemført af en vikar eller erstattet på et senere tidspunkt. Erstatningsundervisning aftales direkte med læreren.

Ved lærerens uforudsete akutte fravær, sygdom mv. kan undervisningen aflyses på selve dagen. Der bliver hurtigst muligt sendt en SMS til elevens forælder med besked om aflysningen.

Aflyser Tårnby Musikskole undervisningen mere end 4 gange i løbet af en sæson, reduceres undervisningsudgiften i slutningen af sæsonen med én rate.

 

Instrument

Tårnby Musikskole anbefaler, at eleven anskaffer sit eget instrument. Lærerne vejleder gerne i forbindelse med anskaffelse af instrument.

Tårnby Musikskole råder over instrumenter, som kan lejes. Læs mere om instrumentudlejning her.
 

Deltagelse

Hvis en elev på grund af dårlig opførsel eller manglende engagement ikke får noget ud af undervisningen, forbeholder Tårnby Musikskole sig retten til at stoppe undervisningen. I så fald er eleven ikke forpligtet til at betale resten af sæsonen.  

 

Fotografering

Ved tilmeldingen kan der gives tilladelse til, at Tårnby Musikskole må anvende fotos og video af eleven på vores hjemmeside, sociale medier og trykte publikationer.

image description

Kommende arrangementer

.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 3076 0335, info@kulturzonen.net - Tårnby Musikskole - tlf. 2029 3813, musikskolen@taarnby.dk
CMS by SiteLoom