MEDARBEJDER LOG-IN

Sal

Kulturzonens store sal kan lånes af kommunale foreninger og kommunale kursusvirksomheder.

Vi låner lokalerne ud alle dage i tidsrummene: 

 • 08.00 - 21.30 på hverdage. 
 • 08.00 - 00.00 i weekenden.

Der er plads til 120 personer i biografopsætning. Lokalet er godkendt til maks. 149 personer.

Udstyr i salen:

 • Scene
 • Anretterkøkken og mulighed for lån af glas og service.
 • Stole og borde til opdækning til 80 personer
 • Mulighed for lån af projektor og PA-anlæg


Reservation:

Send os en mail på kulturzonen@taarnby.dk med følgende informationer:

 • Navn
 • Email
 • Telefonnr.
 • Institution/forening
 • Lokaleønske (fx salen, mødelokalet, aktivitetsrummet eller caféen)
 • Dato (ønsket dato for arrangementsafholdelse)
 • Tidsrum (fx kl. 15-21 - husk at medregne tid til at gøre klar før arrangementet og rydde op efterfølgende)

For yderligere information ring 20 29 38 13.

Lokalet kan tidligst bookes to måneder i forvejen.

image description

Kommende arrangementer

.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 30 76 03 35, kulturzonen@taarnby.dk - Tårnby Musikskole - tlf. 20 29 38 13, musikskolen@taarnby.dk
Tilgængelighedserklæring