MEDARBEJDER LOG-IN

Lokalebooking

Hvem kan låne?
Godkendte foreninger og kommunale institutioner med et tydeligt kulturelt formål hjemhørende i Tårnby Kommune samt udlån til kommunal mødevirksomhed.

Kulturzonen ønsker at byde velkommen til et åbent, mangfoldigt, skabende og kreativt hus. Alle brugere er inviteret til at bidrage som medskabere af den særlige ånd.

Hvornår kan jeg/vi booke lokaler?
Booking af lokale kan tidligst ske 2 måneder før udlån. (I særlige tilfælde kan I booke lokalerne længere tid i forvejen. Send en mail til kulturzonen@taarnby.dk). 

Man kan forvente svar senest 14 dage efter henvendelsen.

Hvis lokalerne skal benyttes af Kulturzonen, forbeholder vi os ret til at aflyse udlån senest 14 dage før arrangementets afholdelse.

I enkelte lokaler vil der være projektor til rådighed. Man skal selv medbringe bærbar computer.

I alle lokaler er der ophængt skilt med brugernavn og kodeord til Kulturzonens trådløse netværk.

Hvordan foregår lokaleudlånet?
Booking sker ved henvendelse til kulturzonen@taarnby.dk med opgivelse af ønsket tidspunkt for udlån, formål, kort beskrivelse af arrangementet og foreningen der booker, hvilket lokale der er tale om, antal deltagere samt kontaktoplysninger på personen, der er ansvarlig for arrangementet. Det er meget vigtigt, at der oplyses et mobilnr. på den arrangementsansvarlige, så vi har mulighed for at få fat i vedkommende på selve dagen.

Adgangskort/alarmbrik udleveres mod kvittering og instruktion i brug af adgangskort og alarmbrik. Udlevering sker efter nærmere aftale med administrationen. Dato og tidspunkt bekræftes ved booking.

Det er afgørende, at personen, der henter adgangskort/alarmbrik, er den samme person, som har ansvaret for arrangementet på selve dagen.

Adgangskortet/alarmbrik
 returneres senest dagen efter arrangementets afholdelse.

Udløses alarm kontakt da straks Tårnby Brandvæsen på tlf. 32 500 700 med opgivelse af et kodeord (som udleveres sammen med adgangskort og alarmbrik).

Igangsætning af alarm, der medfører udrykning af vagtpatrulje, afregnes efter gældende takst (pt.1.050,- kr.).

Administrationen giver kun basal instruktion i evt. AV-udstyr og scenelys. Giv besked hvis dette ønskes.

Alle brugere gøres skriftlig bekendt med proceduren for lokaleudlån af Kulturzonens administration.

Hvad skal jeg/vi huske ved lån af lokale?
Følgende skal være foretaget senest kl. 21:45 i hverdage (mandag-torsdag) og 24 i weekender (fredag-søndag) på dagen for arrangementets afholdelse)

Lokaler og toiletter afleveres i samme stand som modtaget. Rengøring og opvask foretages. Køkkenservice placeres i henhold til beskrivelse på køkkenskabene. Der fejes og evt. spildte drikkevarer tørres op.

Opvask foretages løbende. Ved den sidste evt. overskydende opvask sættes opvaskemaskinen i gang. Venligst giv besked herom på kulturzonen@taarnby.dk.

Affald anbringes i særskilte containere bag bygningen (C-indgang) – se afmærkning på lokaleoversigten.

Møbler og inventar efterlades i henhold til grundopstilling.

Vinduer lukkes, og AV-udstyr og lys slukkes.

Kulturzonen er røgfri – evt. rygning skal foregå udenfor matriklen.

Alkoholudskænkning (herunder øl/vin) må kun finde sted i begrænset omfang til lukkede arrangementer og på foreningens eget ansvar.

image description
.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 30 76 03 35, kulturzonen@taarnby.dk - Tårnby Musikskole - tlf. 20 29 38 13, musikskolen@taarnby.dk
Tilgængelighedserklæring