MEDARBEJDER LOG-IN

Praktisk info

I menuen finder du oplysninger om nogle af de praktiske og vigtige ting, som ud over musikken bliver en del af din hverdag på Tårnby Musikskole.
 

Om covid-19
På Tårnby Musikskole følger vi sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring covid-19, så alle kan føle sig trygge ved at komme til musikundervisning hos os.

 

Undervisningen er skemalagt i lokaler, hvor det er muligt at efterleve afstandskravene, både hvad angår solo- og holdundervisning. Vores lærere og øvrige personale har særligt fokus på rengøring, udluftning og hygiejne, og vi opfordrer desuden alle vores elever til holde god håndhygiejne og blive hjemme ved sygdom. Hvis eleven ikke har været i skole, skal han/hun heller ikke komme på musikskolen. Dette gælder også, hvis eleven er hjemsendt af skolen.

Vi har desuden ændret på logistikken omkring undervisningslokalerne for at undgå trængsel på gangen. Sørg derfor for at bruge udpakningsbordene i videst muligt omfang og gå først til undervisningslokalet et par minutter, inden timen begynder. Evt. ventetid beder vi om, at I tilbringer i caféen og aktivitetsrummet.

 

På folkeskolerne følger vi skolernes praksis omkring rengøring.

 

Kontakt gerne musikskolen, hvis du er utryg eller blot har brug for at få uddybet, hvordan vi praktisk håndterer retningslinjerne.

 

image description
.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 30 76 03 35, info@kulturzonen.net - Tårnby Musikskole - tlf. 20 29 38 13, musikskolen@taarnby.dk
Tilgængelighedserklæring