MEDARBEJDER LOG-IN

Lokaleudlån

Vi udlåner mødelokaler og stort konferencerum/sal til godkendte foreninger i Tårnby Musikskole og kommunal kursusvirksomhed.  

Lokaler tidligst kan bookes to måneder i forvejen.

Vi låner lokalerne ud alle dage i tidsrummene: 

  • 08.00 - 21.30 på hverdage. 
  • 08.00 - 00.00 i weekenden.

For reservation send os en mail på info@kulturzonen.net med følgende informationer:

  • Navn
  • Email
  • Telefonnummer
  • Institution/forening
  • Lokaleønske (fx. salen, mødelokalet, aktivitetsrummet eller caféen)
  • Dato (ønsket dato for arrangementsafholdelse)
  • Tidsrum (fx kl. 15-21 - husk at medregne tid til at gøre klar før arrangementet og rydde op efterfølgende)

For yderligere information ring på telefon 3076 0335 eller send en mail til info@kulturzonen.net.

e60Indsæt nyt indhold her
image description

Kommende arrangementer

.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 3076 0335, info@kulturzonen.net - Tårnby Musikskole - tlf. 2029 3813, ms.uk@taarnby.dk
CMS by SiteLoom