MEDARBEJDER LOG-IN

Lokaleudlån

Hvem kan låne?
Foreninger, organisationer og interessegrupper med et kulturelt formål hjemhørende i Tårnby Kommune samt udlån til kommunal mødevirksomhed.

Kulturzonen ønsker at byde velkommen til et åbent, mangfoldigt, skabende og kreativt hus. Og inviterer alle brugere til at bidrage som medskabere af den særlige ånd.


Hvilke lokaler kan jeg/vi låne?
I enkelte lokaler vil der være projektor til rådighed. Man skal selv medbringe bærbar computer.

I caféen er der ophængt skilt med brugernavn og kodeord til Kulturzonens trådløse netværk.Hvornår kan jeg/vi booke lokaler?

  • Booking af lokale kan tidligst ske 2 måneder før udlån.
  • Dato og klokkeslet for udlån afhænger af øvrige aktiviteter i huset.
  • Se i øvrigt for åbningstider på Kulturzonen.net.


Hvordan foregår lokaleudlånet?
Booking sker ved henvendelse på tlf. 3076 0335 eller info@kulturzonen.net med opgivelse af ønsket tidspunkt for udlån, formål, hvilket lokale der er tale om, antal deltagere samt kontaktoplysninger på ansvarsperson.

Man kan forvente svar senest 14 dage efter henvendelsen.

Hvis lokalerne skal benyttes af Kulturzonen forbeholder vi os ret til at aflyse udlån senest 14 dage før arrangementets afholdelse.

Nøgler/alarmbrik udleveres mod kvittering efter nærmere aftale med Kulturzonens administration og indenfor administrationens åbningstider (ml. 10.00-15.00), og senest dagen før arrangementet finder sted. Nøglen returneres i nøgleboks eller i Kulturzonens administration senest dagen efter.

Administrationen giver instruktion i alarm og nøglesystem samt evt. AV-udstyr og scenelys.

Igangsætning af alarm, der medfører udrykning af vagtpatrulje, afregnes efter gældende takst. Udløses alarm kontakt da straks Tårnby Brandvæsen på tlf. 32 500 700 med opgivelse af kodeord (som udleveres af administrationen.)

Ved overnatning og større arrangementer underretter Kulturzonens administration Tårnby Brandvæsen.

Alle brugere gøres skriftlig bekendt med husreglerne ved lokaleudlån af Kulturzonens administration.


Hvad skal jeg/vi huske ved lån af lokale?
At overholde husreglerne (flg. skal være foretaget senest kl. 22 i hverdage og 24 i weekender på dagen for arrangementets afholdelse):

Rengøring og opvask foretages. Køkkenservice placeres i henhold til beskrivelse på køkkenskabene.

Affald anbringes i særskilte containere bag bygningen (C-indgang) – se afmærkning på lokaleoversigten.

Møbler og inventar efterlades i henhold til grundopstilling.

Vinduer lukkes og AV-udstyr og lys slukkes.

Kulturzonen er røgfri – evt. rygning skal foregå udenfor matriklen.

Alkoholudskænkning (øl/vin) må kun finde sted i begrænset omfang til lukkede arrangementer og på foreningens eget ansvar

e60Indsæt nyt indhold her
image description

Kommende arrangementer

.
Nøragersmindevej 90 - 2791 Dragør - tlf. 3076 0335, info@kulturzonen.net - Tårnby Musikskole - tlf. 2029 3813, ms.uk@taarnby.dk
CMS by SiteLoom